Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Vũ Quang Hồi
Hà Nội : Giáo dục, 2004
151tr. ; 24cm
Vũ, Quang Hồi
Hệ truyền động điện; các bộ biến đổi; các phần tử điều khiển; đặc tính cơ bản của động cơ điện
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1