Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
7 năng lực tiếp thị trong thị trường hiện đại / Nguyễn Đình Cửu biên soạn
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008.
211 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Đình Cửu.
Gây sự chú ý của kháh hàng; tạo sự hứng thú của khách hàng; làm cho khách hàng có ý muốn mua hàng...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả : Cẩm nang kinh doanh Harvard : / Biên dịch: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thu Hà; hiệu đính: TS. Nguyễn Văn Quì
Hồ Chí Minh. : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
238 tr. ; 24 cm

Lí thuyết cơ bản về marketing từ những khái niệm cơ bản đến những vấn đề thách thức theo xu hướng của thời đại như: chiến lược marketing; lập kế hoạch marketing; nghiên cứu thị trường; phân tích đối thủ cạnh tranh; truyền thống marketing tích hợp; tương lai của marketing...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình maketing / GS.TS, Đỗ Hoàng Toàn; GS.TS Nguyễn Kim Truy.
Hà Nội : Thống kê, 2009
180 tr. ; 23 cm.
Đỗ, Hoàng Toàn.

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình marketing / GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, GS.TS. Nguyễn Kim Truy
Hà Nội : Thống kê, 2006.
229 tr. ; : Hình vẽ, bảng. ; 23 cm.
Đỗ, Hoàng Toàn.
Tổng quan về quản trị Marketing. Mục tiêu, hoạt động của công tác quản trị việc nghiên cứu dự báo thị trường, chiến lược Marketing. Tổ chức hoạt động Marketing và nghệ thuật kinh doanh Marketing
Đầu mục:29 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình marketing / GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, GS.TS. Nguyễn Kim Truy
Hà Nội : Thống kê, 2003
232 tr. ; : Hình vẽ, bảng. ; 23 cm.
Đỗ, Hoàng Toàn.
Tổng quan về quản trị Marketing. Mục tiêu, hoạt động của công tác quản trị việc nghiên cứu dự báo thị trường, chiến lược Marketing. Tổ chức hoạt động Marketing và nghệ thuật kinh doanh Marketing
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3