Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Từ điển điện tử Anh - Việt = : Khoảng 75.000 từ / Biên soạn: Nhân Văn
Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2005
847 tr. ; 21 cm

Từ điển bao gồm hơn 75.000 từ được trình bày theo cách định nghĩa các thuật ngữ chuyên dùng trong điện tử bao quát các lĩnh vực về các hệ thống xử lý thông tin , các hệ thống truyền thông ,các mạng liên kết ,kỹ thuật vô tuyến điện ,điện tử ,thông tin liên lạc ,điện thanh ,siêu cao tần ,bán dẫn ,truyền hình,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1