Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài Tập tin học đại cương / Tô Văn Nam
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
275 tr. ; 24 cm
Tô, Văn Nam
Tài liệu cung cấp các thông tin về bài tập tin học đại cương
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập và bài giải kiểm toán đại cương / ThS. Nguyễn Phú Cường(Chủ biên); TS. Nguyễn Phúc Sinh; ThS. Nguyễn Trọng Nguyên
TP.HCM : Giao thông vận tải, 2010
193tr. ; 19cm
Nguyễn, Phú Cường

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Bài tập vật lý đại cương / Lương Duyên Bình. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng
H. : Giáo dục Việt Nam
156tr.
Lương Duyên Bình

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Đại cương luật kinh doanh / Nguyễn Văn Thảo
Hà Nội : Thống kê, 2003
239 tr ; 23 cm
Nguyễn, Văn Thảo
Cơ sở lý thuyết về luật kinh tế và tổng hợp các văn bản pháp luật của Nhà nước về kinh tế: các loại hình doanh nghiệp, luật hợp đồng, thương mại, phá sản doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh tế.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đại cương luật kinh doanh / Nguyễn Văn Thảo
Hà Nội : Thống kê, 2000
239 tr ; 23 cm
Nguyễn, Văn Thảo
Cơ sở lý thuyết về luật kinh tế và tổng hợp các văn bản pháp luật của Nhà nước về kinh tế: các loại hình doanh nghiệp, luật hợp đồng, thương mại, phá sản doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh tế.
Đầu mục:1
       1  2  3  4  5  6 of 6