Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hỏi - đáp pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt / Trần Sơn, Nguyễn Đức Châu
H. : Chính trị quốc gia, 2015
254tr. ; 19cm
Trần, Sơn
Giới thiệu 122 câu hỏi và trả lời gồm những quy định chung về xử lý vi phạm hành chính và những quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hỏi - đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy / GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên), ThS. Vũ Huy Khánh
H. : Chính trị quốc gia, 2011
158tr. ; 21cm
Nguyễn, Ngọc Anh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Luật xử lý vi phạm hành chính
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
187tr. ; 19cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012
187 tr. ; 19 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
316tr. ; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3