Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kiểm thử website bán hàng trực tuyến cho cừa hàng NIDAS SHOES / Phạm Thị Hương; GVHD: ThS. Trịnh Thị Xuân
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
128 ; A4
Phạm, Thị Hương

Đầu mục:1
2
Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng NIDAS SHOES / Hồ Long Nhật; GVHD: ThS.Nguyễn Thùy Linh
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
103 ; A4
Hồ, Long Nhật

Đầu mục:1
       1 of 1