Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập thiên văn / B.s.: Phạm Viết Trinh (ch.b.), Phạm Văn Đồng, Lê Phước Lộc
Hà Nội : Giáo dục, 2009
159 tr. ; 21 cm.
Phạm, Viết Trinh
Lý thuyết, các định luật, bài tập về thiên văn như: Quá trình phát hiện cấu trúc hệ mặt trời, quy luật chuyển động của các thiên thể, thời gian, lịch, một số phép tính và đo đạc thiên văn cơ bản...
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Encyclopedia of the solar system / edited by Tilman Spohn, Institut of Planetary Research, German Aerospace Centre (DLR), Berlin, Germany, Doris Breuer, Institut of Planetary Research, German Aerospace Centre (DLR), Berlin, Germany, Torrence Johnson, Jet Propulsion Laboratory, NASA, Pasadena, CA, USA.
USA : Elsevier, 2014
xxi, 1311 pages : ill ; 29 cm

The Encyclopedia of the Solar System, Third Edition―winner of the 2015 PROSE Award in Cosmology & Astronomy from the Association of American Publishers―provides a framework for understanding the origin and evolution of the solar system, historical discoveries, and details about planetary bodies and how they interact―with an astounding breadth of content and breathtaking visual impact. The encyclopedia includes the latest explorations and observations, hundreds of color digital images and illustrations, and over 1,000 pages. It stands alone as the definitive work in this field, and will serve as a modern messenger of scientific discovery and provide a look into the future of our solar system.
Đầu mục:1
3
Những nhà khoa học về trái đất và thiên văn nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền
Hà Nội : Thanh niên, 1998
263 tr. ; 18 cm
Vũ, Bội Tuyền
Giới thiệu về cuộc sống và thành tựu khoa học của 10 nhà khoa học về trái đất và về thiên văn tiêu biểu: C.Côlômbô, V.Gama, F.Magienlăng, W.Beebe, N.Copecnic, E.Halây..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Understanding our universe / Stacy Palen, Laura Kay, Brad Smith, George Blumenthal
New York, London : W.W. Norton & Company, 2012
485 p : ill ; 27 cm
Palen, Stacy

Đầu mục:1
       1 of 1