Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
36 kế thành công trong kinh doanh / Nguyễn Mai Phương (Biên soạn)
Hà Nội : Lao Động, 2012
19cm
Nguyễn, Mai Phương
Đề cập tới sự ra đời của các mưu kế mà chú trọng nhiều vào việc vận dụng 36 kế trên chiến trường thương mại, và đưa ra những điểm cần lưu ý khi lập nghiệp cũng như cách thức dùng người - phát huy sở trường, hạn chế sở đoản
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Mưu lược trong kinh doanh / Hoàng Văn Tuấn, Trần Huyền My
Hà Nội : Văn Hóa - Thông tin, 2002
531tr, ; 19cm.
Hoàng, Văn Tuấn (Biên dịch)
Cuốn sách này giới thiệu 36 mưu kế của các bậc hiền triết cổ đại Trung Hoa.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1