Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chiến lược và chính sách kinh doanh / PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, ThS. Phạm Văn Nam.
Hà Nội : Thống kê, 1997.
371 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Thị Liên Diệp.
Cuốn sách nói về sự phát triển của quản trị chiến lược trong kinh doanh, với những yếu tố xã hội và tự nhiên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hỏi - đáp về chính sách việc làm / Chủ biên: Thanh Nga / Thanh Nga chủ biên; tập thể tác giả.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010.
275 tr ; 21 cm
Thanh Nga
Gồm 377 câu hỏi và đáp liên quan đến các quy định pháp luật về việc làm như: các quy định về tuyển người lao động Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như các vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1