Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giải mã trí tuệ : Phát huy khả năng bí ẩn của con người / Vũ Liêm(biên dịch)
H. : Lao động xã hội
232tr. ; 24 cm
Vũ, Liêm

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
QBQ! The question behind the question : Tư duy thông minh / John G. Miller ; Thu Quỳnh , Thế Lâm , Ngọc Hân
TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010
157 tr. ; 21 cm
Miller, John G
Đưa ra những câu hỏi giúp bạn nhận diện giá trị thực của mình, dám nhìn thẳng vào trách nhiệm của bản thân từ trong suy nghĩ để vạch ra những phương hướng hành động thật thông minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Thuật suy nghĩ : Những bí quyết, công cụ và kỹ năng để tăng cường kỹ năng tư duy và phát triển trí tuệ... / Vũ Văn Mỹ
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002
92tr. ; 16cm
Vũ, Văn Mỹ
Cuốn sách này là những bí quyết, công cụ và kỹ năng để tăng cường kỹ năng tư duy và phát triển trí tuệ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Hoàng Ngọc; GVHD: TS. Lê Đình Nghị
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
88tr. ; A4
Nguyễn, Hoàng Ngọc
1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1.1. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu này làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quy định về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật. 1.2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tư liệu cả trong nước và nước ngoài. - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan. - Phương pháp tổng hợp và phân tích định tính. 2. Kết quả nghiên cứu Trong luận văn này, tác giả đã tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trên thế giới từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Tiếp đó, tác giả nghiên cứu thực trạng việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước ở Việt Nam từ đó xác định nguyên nhân của việc thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam chưa hiệu quả và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. 3. Kết luận và khuyến nghị Thương mại hóa quyền SHTT là một lĩnh vực tiềm năng cho việc khai thác các giá trị thương mại của các đối tượng của quyền SHTT. Tuy nhiên hiện nay việc thương mại hóa quyền SHTT ở Việt Nam còn chưa thực sự hiệu quả. Điều này xuất phát từ việc chưa có một quy định pháp luật thống nhất trong việc thương mại hóa quyền SHTT. Ngoài ra, chưa có một cơ quan nào thống nhất quản lý và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện thương mại hóa quyền SHTT.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Trí tuệ / Nguyễn Thị Hồng Khanh, Nguyễn Khoa
Hà Nội : Nxb Thanh Niên, 2001
279 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Thị Hồng Khanh
Sách đề cập đến trí tuệ của những con người thành công trong thế giới hiện đại và khám phá sự gợi mở, dẫn dắt của pháp bảo tiềm tàng trong lịch sử bão táp.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2