Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Căn cứ nhiễm trách nhiệm do vi phạm hợp đồng từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh Thủy; GVHD: TS. Lê Đình Nghị
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
74tr. ; A4
Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Nghiên cứu làm sáng tỏ lý luận cơ bản và thực trạng pháp luật về căn cứ miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, từ những phân tích, đánh giá rút ra những ưu điểm hạn chế
Đầu mục:2 Tài liệu số:1


2
Điều kiện phát sinh trách nhiệm do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng / Tô Năng Như; NHDKH TS Lê Đình Nghị
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
68 tr. ; A4
Tô, Năng Như
Trong pháp luật Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng được bảo vệ bằng nhiều cách thức khác nhau, bằng nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2007… và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, những quy định về bảo vệ người tiêu dùng nói chung và quy định về trách nhiệm dân sự do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng nói riêng, vẫn còn chung chung, các chính sách và chế tài vẫn còn bộc lộ khá nhiều thiếu sót, bất cập cần phải được hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi. Đề tài: “Điều kiện phát sinh trách nhiệm do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng” được nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Luận văn được kết cấu bởi ba chương: Chương 1. Có tiêu đề “Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng”. Chương 2 của luận văn có tiêu đề “Nội dung các điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện hành”. Chương 3. Thực tiễn vận dụng điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Luận văn đã đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Những kiến nghị này hướng đến hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, vấn đề thương lượng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

3
Đổi mới, nâng cao năng lực vai trò, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí Giáo dục trong xu thế Việt Nam hội nhập quốc tế
Hà Nội : Lao động - xã hội, 2007
709 tr ; 19 x 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của khách sạn hotel de l'opera hanoi / Nguyễn Xuân Duyên; GVHD: Nguyễn Quý Phương
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
70 ; A4
Nguyễn, Xuân Duyên

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giám sát- công việc của quản đốc và tổ trưởng / TS Đặng Minh Trang
TP Hồ Chí Minh : Thống kê, 2006
519tr. ; 24cm.
Đặng, Minh Trang
Cuốn sách này giưới thiệu đến bạn đọc về ccong việc giám sát từ đó giúp bạn đưa ra những kế hoạch, chiến lược, kỹ năng sử dụng và đào tạo nhân viên một cách đúng đắn, thông minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4