Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 ý tưởng quản lý thời gian / Thanh Vân, Lan Hương chủ biên
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
190 tr. ; 21 cm
Thanh Vân

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kỹ năng quản lý thời gian cá nhân trong cuộc sống hiện đại / Nguyệt Minh, Đức Minh
Hà Nội : Lao động xã hội, 2006
220 tr. ; 19 cm
Nguyệt, Minh
Cuốn sách giới thiệu những phương pháp đơn giản dễ thực hiện tạo thành thói quen, khi thường xuyên vận dụng sẽ làm cho phẩm chất cuộc sống được nâng lên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Quản lý thời gian : Managing your time / Tim Hindle
TP. Hồ Chí Minh : NXB. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2007
69 tr. ; 24 cm
Hindle,Tim
Giới thiệu một số phương pháp làm việc thông minh, hiệu quả giúp bạn cân đối quỹ thời gian hợp lý để thực hiện công việc và duy trì các mối quan hệ gia đình, xã hội; kiểm soát được thời gian và cuộc sống bản thân
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1