Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quản lý thời gian : Managing your time / Tim Hindle
TP. Hồ Chí Minh : NXB. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2007
69 tr. ; 24 cm
Hindle,Tim
Giới thiệu một số phương pháp làm việc thông minh, hiệu quả giúp bạn cân đối quỹ thời gian hợp lý để thực hiện công việc và duy trì các mối quan hệ gia đình, xã hội; kiểm soát được thời gian và cuộc sống bản thân
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1