Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý kinh tế và phòng ngừa tội phạm kinh tế trong thời kỳ hội nhập WTO / Minh Hà sưu tầm và hệ thống.
Hà Nội : Văn hóa-Thông tin, 2007
624 tr. ; 27 cm
Minh, Hà.
Cung cấp cho bạn đọc các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý kinh tế, phòng ngừa tội phạm kinh tế trong thời kỳ hội nhập WTO
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đào tạo cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp / PGS. TS. Lê Du Phong, PTS. Hoàng Văn Hoa.
Hà Nội : Chính trị quốc gia., 1998.
3237 tr. ; 21 cm.
Lê, Du Phong.

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. / TS. Nguyễn Thế Phán chủ biên.
Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2010
326 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Thế Phán.
Trình bày khái quát về văn bản, chức năng, phân loại những yêu cầu chung và qui trình soạn thảo văn bản. Sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản và trình bày nội dung văn bản. Soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật, tác nghiệp hành chính, quản trị doanh nghiệp, quản lí kinh tế doanh nghiệp.
Đầu mục:36
4
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. / TS. Nguyễn Thế Phán chủ biên.
Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
326 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Thế Phán.
Trình bày khái quát về văn bản, chức năng, phân loại những yêu cầu chung và qui trình soạn thảo văn bản. Sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản và trình bày nội dung văn bản. Soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật, tác nghiệp hành chính, quản trị doanh nghiệp, quản lí kinh tế doanh nghiệp.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quản lý dự án lớn và nhỏ : Managing projects large and small / Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu ; Nguyễn Văn Quì
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2006.
191 tr : bảng ; 24 cm

Trình bày quy trình quản lý dự án, những nhân vật chính của dự án, nội dung hoạt động của dự án, cơ cấu tổ chức để hành động, phân chia công việc, lịch trình công việc, quản lý rủi ro, điều chỉnh dự án
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1