Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đại số đại cương / Nguyễn Tiến Quang
Vĩnh Phúc : Giáo dục - Công ty in Phúc Yên, 2009
210 tr ; 24 cm.
Nguyễn, Tiến Quang
Trình bày một cách khái quát và hệ thống về lý thuyết tập hợp, ánh xạ và quan hệ. Nội dung chính về hai cấu trúc đại số cơ bản: cấu trúc nhóm, cấu trúc vành. Tính chất số học của một lớp vành, vành số nguyên, vành chính, vành nhân tử hoá và vành Ơclit cùng những bài tập áp dụng nhằm chỉ ra những ví dụ cụ thể
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình đại số / PGS.TS Bùi Minh Trí, GVC Bùi Tuấn Khang
Hà Nội : Thống Kê, 2007
248 tr ; 25 cm
Bùi, Minh Trí.

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình đại số / PGS.TS Bùi Minh Trí, GVC Bùi Tuấn Khang
Hà Nội : Thống Kê, 2007
216 tr ; 23 cm
Bùi, Minh Trí.

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương / Nguyễn Tiến Quang, Phạm Thị Cúc, Đặng Đình Hanh.
Hà Nội : Giáo dục, 2009
251 tr ; 24 cm.
Nguyễn, Tiến Quang
Trình bày tóm tắt lí thuyết và các bài toán đại số đại cương: cơ sở, nhóm, cấu trúc nhóm, vành và trường, vành đa thức và vành ơclit..., có kèm theo lời giải và hướng dẫn
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1