Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
BRIDGE Giáo trình tiếng Trung Quốc : Trình độ trung cấp / Trần Chước, dịch TS Nguyễn Thị Minh Hồng. 2, BRIDGE Giáo trình tiếng Trung Quốc tập 1
Tp, Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản tổng hợp Tp.HCM, 2007
337 tr. ; 18.5 x 26 cm
Trần, Chước

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình điều khiển số / Lại Khắc Lãi, Nguyễn Như Hiển
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
133tr. ; 24cm
Lại, Khắc Lãi
Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản về hệ điều khiển số, khảo sát ổn định và phân tích hệ điều khiển số, tổng hợp hệ điều khiển số
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình hóa lí. /. Nguyễn Đình Huề. Tập 1, Cơ sở nhiệt động lực học /
Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam, 2006
151tr. ; 21cm
Nguyễn, Đình Huề.
Nội dung giới thiệu nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học, nhiệt hóa học áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học. Sự kết hợp giữa nguyên lí thứ nhất và thư hai của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng và hệ một cấu tử.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình khoa học trái đất / Lưu Đức Hải , Trần Nghi
Hà Nội : Giáo dục, 2010
315 tr. ; 24 cm
Lưu, Đức Hải
Tài liệu cung cấp các thông tin về khoa học trái đất như: Trái đất trong không gian, cấu trúc và thành phần trái đất...........
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / GS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
H. : Công an nhân dân, 2011
575tr. ; 22cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10