Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở công nghệ tế bào động vật và ứng dụng : Biên soạn theo chương trình khung đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt / Khuất Hữu Thanh
Hà Nội : Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2010
167 tr. ; 27 cm.
Khuất, Hữu Thanh

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên CNSH, giáo viên và học sinh THPT /. Vũ Văn Vụ - Nguyễn Mộng Hùng & Lê Hồng Điệp. Tập 2, Công nghệ sinh học tế bào /
Hà Nội : Giáo dục, 2012
184tr. ; 27cm
Vũ, Văn Vụ
Cuốn sách cung cấp những kiến thức về mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng của tế bào, sau đó là các kiến thức về công nghệ tế bào và những ứng dụng công nghệ tế bào trong thực tiễn.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / PGS.TS. Nguyễn Như Hiền. Tập 1, inh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
Hà Nội : Giáo dục, 2007
227Tr ; 19 x 27cm
Nguyễn, Như Hiền,
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / PGS.TS. Nguyễn Như Hiền. Tập 1, Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
Hà Nội : Giáo dục, 2013
227Tr ; 19 x 27cm
Nguyễn, Như Hiền,
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Công nghệ sinh học phân tử : Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp / Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
853 tr. ; 27cm
Glick, Bernard R.
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2