Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo hiến ở Việt Nam / Ths. Bùi Ngọc Sơn
Hà Nội : Nxb. Tư pháp, 2006
133 tr ; 21 cm
Bùi, Ngọc Sơn
Tài liệu giới thiệu những quan điểm, khái niệm về bảo hiến trong nhà nước pháp quyền, cách thức bảo hiến của Việt Nam, bình luận về cơ sở pháp lí và thực tiễn của bảo hiến ở Việt Nam, thiết lập tài phán hiến pháp trong tiến trình hoàn thiện chế độ bảo hiến ở Việt Nam
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Các bản hiến pháp làm nên lịch sử / Albert P. Blaustein, Jay A. Sigler
H. : Chính trị quốc gia, 2013
678tr. ; 24cm
P. Blaustein, Albert
Giới thiệu các bản Hiến pháp phương Tây và một số Hiến pháp phương Đông - những bản hiến pháp lịch sử đã có giá trị vượt thời gian với những giá trị vĩnh hằng như: Hiến pháp Virginia năm 1776, Hiến pháp Pennsylvania năm 1776, Hiến pháp Massachusetts năm 1780, Hiến pháp Ba Lan năm 1791, Hiến pháp Pháp năm 1791, Hiến pháp Cộng hoà Trung Hoa năm 1911, Hiến pháp Meiji mở đầu cho cải cách ở Nhật Bản...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chế định nguyên thủ quốc gia trong các Hiến pháp Việt Nam : Sách tham khảo / TS.Đỗ Minh Khôi (Chủ biên)
H. : Chính trị Quốc gia, 2014
208tr ; 21cm
Đỗ, Minh Khôi
Nội dung cuốn sách thể hiện sự nghiên cứu công phu, là sự đóng góp của các tác giả trong quá trình nhận thức và xây dựng chế định Chủ tịch ở nước ta
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo Trình Luật HIến Pháp
Hà Nội : Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân, 2009
560tr ; 15x22cm
PGS.TS.Thái Vĩnh Hằng-TS.Vũ Hồng Anh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8