Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những vấn đề pháp lý cơ bản về bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo hiệp định Tríp và thep pháp luật Việt Nam / Nguyễn Anh Thư, GVHD: TS. Trần Minh Ngọc
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
58tr. ; A4
Nguyễn, Anh Thư

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai / Phạm Văn Năm; NHDKH TS. Lê Đình Vinh
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
80 tr. ; A4
Phạm, Văn Năm
Pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời việc trong quá trình giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại tại Tòa án là hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Tòa án ban hành các thủ tục đặc biệt, được áp dụng nhanh chóng, kịp thời nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp. Luận văn tập trung nghiên cứu, lý giải việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ khía cạnh pháp lý, những thực trạng và đòi hỏi pháp lý nhằm hoàn thiện một cách tốt nhất khung pháp lý về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh doanh, thương mại theo Bộ luật Tố tụng Dân sự cũng như pháp luật có liên quan. Luận văn đã đạt được một số kết quả nghiên cứu chính như: Luận văn đã làm rõ khái niệm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh doanh, thương mại; hệ thống pháp luật, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật hiện hành cũng như thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Lào Cai. Cuối cùng đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam./.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1

3
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo hiệp định Trips và pháp luật Việt Nam - một số vấn đề pháp lý và thực tiễn / Nguyễn Thị Tuyết, GVHD: TS. Nguyễn Thái Mai
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
50tr. ; A4
Nguyễn, Thị Tuyết

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thị Minh Trang; NHDKH TS Võ Đình Toàn
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
91 tr. ; A4
Nguyễn, Thị Minh Trang
- Mục đích, phương pháp nghiên cứu: Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật. Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, phương pháp luận nghiên cứu là phép biện chứng duy vật, các phương pháp nghiên cứu cụ thể được áp dụng là phân tích, tổng hợp, so sánh. - Kết quả nghiên cứu: Hệ thống các quan điểm đã góp phần làm rõ thêm lý luận pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm. Đánh giá đúng thực trạng, phát hiện những bất cập liên quan đến pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm. Xác định được định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm góp phần hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. - Kết luận: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam có nguồn quy phạm ở nhiều nguồn văn bản quy phạm pháp luật, qua thực tế thi hành đã bộc lộ một số nhược điểm. Do vậy vấn đề tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật phải được tiến hành đồng thời đối với nhiều văn bản pháp luật vừa bảo đảm nâng cao chất lượng về nội dung điều chỉnh vừa bảo đảm hiệu lực pháp lý cao của văn bản pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, phát triển thị trường bảo hiểm ổn định, Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam cần phải được hoàn thiện theo hướng chú trọng các biện pháp phòng ngừa bằng các quy định về kiểm soát đầu tư, kiểm soát tài chính, kiểm soát đặc biệt, về giám sát bảo hiểm.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

5
Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam / Luật gia Nguyễn Bình, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Huy Phát, Nguyễn Bích Ngọc
Tư pháp, 2005
197 tr. ; 24 cm

Cuốn sách giải thích các quy định của PL VN liên quan đến quyền tác giả, có sự đối chiếu, so sánh với các điều ước quốc tế về quyền tác giả mà VN đã hoặc sẽ tham gia hoặc đã ký kết
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18