Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A student handbook for writing in biology / Karin Knisely
Sunderland. - Gordonsville : Sinauer : W.H. Freeman, 2009
296 p ; 23 cm
Knisely, Karin

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
An toàn sinh học / Nguyễn Văn Mùi
Hà Nội : Giáo dục, 2009
352 tr ; 24 cm
Nguyễn, Văn Mùi
Trình bày những kiến thức và những hướng dẫn về an toàn sinh học phòng thí nghiệm và an toàn sinh học vật chuyển gen
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
An toàn sinh học / PGS.TS. Lê Gia Hy, PGS.TS. Khuất Hữu Thanh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
214 tr ; 24 cm
Lê, Gia Hy
Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chủ yếu của an toàn sinh học như An toàn sinh học vi sinh vật, an toàn sinh học phòng thí nghiệm, an toàn sinh học các sinh vật biến đổi gen...có thể sử dụng làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh...các ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Nông nghiệp, Thực phẩm của các trường đại học, cao đẳng...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của chất hoạt hóa bề mặt sinh học do một số chủng nấm men sinh ra lên quá trình phân hủy dầu mỏ / Nguyễn Bá Tú. GVHD: Lại Thúy Hiền
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2005
51tr. ; A4
Nguyễn, Bá Tú

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Ảnh hưởng của sự ô nhiễm môi trường ở một số khu công nghiệp phía bắc tới sức khỏe cộng đồng / Trần Văn Tùng, Đặng Phương Hoa
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2004
179 Tr. ; 21 cm
Trần, Văn Tùng Viện khoa học xã hội Việt Nam
Trình bày các quan hệ giữa công nghiệp hoá, phát triển bền vững và sức khoẻ cộng đồng ở hai khía cạnh: Phân tích quan hệ lí thuyết và nêu những bằng chứng về thảm hoạ môi trường tác động tiêu cực tới sức khoẻ cộng đồng ở một số nước trên thế giới; Điều tra đánh giá về thực trạng công nghệ, thái độ của doanh nghiệp đối với trách nhiệm bảo vệ môi trường, mức độ ô nhiễm ở Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội; Nêu kinh nghiệm và các giải pháp bảo vệ môi trường tại một số nước Đông Nam Á, đề xuất kiến nghị bảo vệ môi trường
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 27