Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 ý tưởng bán hàng / Thu Hà, Thạch Thảo
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
187 tr. ; 21 cm
Thu Hà

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
101 ý tưởng đối phó với nhân viên cá biệt / Hồng Điệp, Phan Hạnh chủ biên
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
219 tr. ; 21 cm
Hồng Điệp

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
101 ý tưởng khích lệ đội ngũ nhân viên / Thu Hà, Phí Mai chủ biên
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
199 tr. ; 21 cm.
Thu Hà

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
101 ý tưởng ra quyết định và ủy quyền / Thu Hà, Phí Mai chủ biên
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
191 tr. ; 21 cm
Thu Hà

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
8 steps to high performance: Focus on what you can change (ignore the rest) / Marc Effron
Boston, Mass : Harvard Business Review Press, 2018
206 p. ; 25 cm
Effron, Marc

Đầu mục:2
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 32