SÁNG KIẾN HAY
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:BỔ SUNG EMAIL CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN KHÓA 2014 - 2018
Thư Viện HOU
Số bài:5
Avatar image
BỔ SUNG EMAIL CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN KHÓA 2014 - 2018
»  Ngày đăng:28-Thg10-14

Thông báo đến các bạn sinh viên khóa mới thiếu email muốn sử dụng được thư viện số của Viện thì phải cung cấp địa chỉ email cho thư viện sau đó làm theo hướng dẫn để tìm tài liệu số trên cổng thông tin điện tử thư viện. 

Trân trọng!

   
  1 of 1