SÁNG KIẾN HAY
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ
Thư Viện HOU
Số bài:5
Avatar image
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ
»  Ngày đăng:28-Thg10-14

Hướng dẫn sử dụng thư viện số:

Bước 1: Vào cổng thông tin điện tử thư viện website:  http://thuvien.hou.edu.vn

-         Nếu là sinh viên thì sử dụng mã sinh viên để đăng nhập và mật khẩu

Sinh viên cần có tài khoản đăng nhập do thư viện cấp:

  * Tên Tài khoản: là MSV

  * Mật khẩu: Do phần mềm tự động gửi vào email của bạn đọc trong thư Đăng ký người dùng.

            Email dùng để xác nhận tài khoản người dùng: Do sinh viên tự cung cấp khi làm thẻ Sinh viên tích hợp thẻ Thư viện. Thư đăng ký người dùng do phần mềm thư viện gửi tự động vào email cá nhân mà sinh viên đã cung cấp. Gồm: Mã đăng nhập, Mật khẩu, link (đường dẫn) đăng nhập. Sinh viên tiến hành kích hoạt tài khoản đăng nhập, theo thông tin nhận được trong thư, sau khi đăng nhập thành công, cần đổi lại mật khẩu tối thiểu 6 kí tự dạng số.

-         Nếu là cán bộ, giảng viên thì tên đăng nhập email của Viện cấp và mật khẩu do phần mềm tự động gửi vào email của bạn đọc trong thư Đăng ký người dùng.

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu cần thiết trên thư viện số của trường, trên trang http://thuvien.hou.edu.vn

Bước 3: Đọc trực tuyến trên cổng thông tin điện tử hoặc tải tài liệu về để sử dụng.

   
  1 of 1