Giáo trình
344.03 DO-D
Giáo trình luật an sinh xã hội /
DDC 344.03
Tác giả CN Đỗ, Thị Dung
Nhan đề Giáo trình luật an sinh xã hội / TS. Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 260 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do bảo hiểm thất nghiệp
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do giáo trình luật an sinh xã hội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110699-778
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175070
0021
004DE89B10C-6176-476E-9F99-A511EBB00F9D
005202210041008
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20221004100830|bdtmkhue|y20220911172438|ztcphuong
082 |a344.03|bDO-D
100 |aĐỗ, Thị Dung
245 |aGiáo trình luật an sinh xã hội / |cTS. Đỗ Thị Dung
260 |aH. : |bHải Phòng, |c2021
300 |a260 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |abảo hiểm y tế
653 |abảo hiểm thất nghiệp
653 |aAn sinh xã hội
653 |agiáo trình luật an sinh xã hội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110699-778
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110699 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 1
2 07110700 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 2
3 07110701 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 3
4 07110702 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 4
5 07110703 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 5
6 07110704 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 6
7 07110705 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 7
8 07110706 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 8
9 07110707 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 9
10 07110708 Kho Khoa Luật 344.03 ĐÔ-D Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào