Sách TK Tiếng Việt
343.597 LUA
Luật cảnh sát biển Việt Nam (Hiện hành)
DDC 343.597
Nhan đề Luật cảnh sát biển Việt Nam (Hiện hành)
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
Mô tả vật lý 39 tr. ; 19 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật Cảnh sát biển
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103853-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174601
0022
0041B7BE5BE-F2CC-490B-8058-9272BFF501CE
005202106230900
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210622190047|zdtmkhue
082 |a343.597|bLUA
245 |aLuật cảnh sát biển Việt Nam (Hiện hành)
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2020
300 |a39 tr. ; |c19 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật Cảnh sát biển
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103853-7
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103853 Kho Khoa Luật 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07103854 Kho Khoa Luật 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07103855 Kho Khoa Luật 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07103856 Kho Khoa Luật 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 07103857 Kho Khoa Luật 343.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào