Sách TK Tiếng Việt
530 DA-H
Cơ sở vật lí.
DDC 530
Tác giả CN David, Halliday
Nhan đề Cơ sở vật lí. Tập 4. Điện học / David HallidayTập 4, Điện học :
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2001
Mô tả vật lý 294tr. : Hình ảnh ; 27cm
Từ khóa tự do vật lý
Từ khóa tự do đại cương
Từ khóa tự do David Halliday
Từ khóa tự do điện học
Khoa Viện CNSH & CNTP
Tác giả(bs) CN Robert Resnick; Jearl Walker
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179552
0022
0047482E912-A593-42F7-862F-E92FADCEACC7
005202306191106
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20230619110651|bdtmkhue|c20230619085950|dntpthao|y20230601143255|zntpthao
082 |a530|bDA-H
100 |aDavid, Halliday
245 |aCơ sở vật lí. |nTập 4, |pĐiện học : |bTập 4. Điện học / |cDavid Halliday
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2001
300 |a294tr. : |bHình ảnh ; |c27cm
653 |avật lý
653 |ađại cương
653 |aDavid Halliday
653 |ađiện học
690 |aViện CNSH & CNTP
700 |aRobert Resnick; Jearl Walker
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/cơ sở vật lí tập 4 điện học/cơ sở vật lí tập 4 điện học_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào