Sách TK Tiếng Việt
530 DA-H
Cơ sở vật lí.
DDC 530
Tác giả CN David, Halliday
Nhan đề Cơ sở vật lí. Tập 6 Quang học và vật lý lượng tửTập 6, Quang học và vật lý lượng tử :
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2007
Mô tả vật lý 504tr. : Hình ảnh ; 27cm
Từ khóa tự do vật lý
Từ khóa tự do đại cương
Từ khóa tự do quang học
Từ khóa tự do lượng tử
Từ khóa tự do David Halliday
Khoa Viện CNSH & CNTP
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179550
0022
0047F51E588-8880-4FBF-AAFF-D64C4FC0D33B
005202306191124
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20230619112435|bdtmkhue|c20230619090010|dntpthao|y20230601141933|zntpthao
082 |a530|bDA-H
100 |aDavid, Halliday
245 |aCơ sở vật lí. |nTập 6, |pQuang học và vật lý lượng tử : |bTập 6 Quang học và vật lý lượng tử
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2007
300 |a504tr. : |bHình ảnh ; |c27cm
653 |avật lý
653 |ađại cương
653 |aquang học
653 |alượng tử
653 |aDavid Halliday
690 |aViện CNSH & CNTP
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/cơ sở vật lí tập 6 quang học và vật lí lượng tử/cơ sở vật lí tập 6 quang học và vật lí lượng tử_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào