Sách TK Tiếng Việt
660.6 NG-A
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Đạt Anh
Nhan đề Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng / PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2011
Mô tả vật lý 666tr. : Hình ảnh ; 24cm
Từ khóa tự do lâm sàng
Từ khóa tự do thực hành
Từ khóa tự do thường quy
Từ khóa tự do xét nghiệm
Khoa Viện CNSH & CNTP
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179523
0022
0045F8193C9-8028-43A5-A864-7E37EAD87781
005202305311734
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20230531173418|zntpthao
082 |a660.6|bNG-A
100 |aNguyễn, Đạt Anh
245 |aCác xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng / |cPGS.TS. Nguyễn Đạt Anh
260 |aH. : |bY học, |c2011
300 |a666tr. : |bHình ảnh ; |c24cm
653 |alâm sàng
653 |athực hành
653 |athường quy
653 |axét nghiệm
690 |aViện CNSH & CNTP
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào