Sách TK Tiếng Việt
543.071 TR-H
Hóa học phân tích /
DDC 543.071
Tác giả CN Trần, Tứ Hiếu
Nhan đề Hóa học phân tích / Trần Tứ Hiếu
Lần xuất bản xuất bản lần đầu
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Mô tả vật lý 399tr; : Sơ đồ, hình ảnh
Từ khóa tự do phân tích
Từ khóa tự do hóa học
Từ khóa tự do định lượng
Từ khóa tự do hóa phân tích
Từ khóa tự do định tính
Khoa Viện CNSH & CNTP
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179519
0022
0047D8E2617-3665-44EC-880A-2E4E180550A5
005202306021700
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20230602170042|bdtmkhue|y20230531170325|zntpthao
082 |a543.071|bTR-H
100 |aTrần, Tứ Hiếu
245 |aHóa học phân tích / |cTrần Tứ Hiếu
250 |axuất bản lần đầu
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2004
300 |a399tr; : |bSơ đồ, hình ảnh
653 |aphân tích
653 |ahóa học
653 |ađịnh lượng
653 |ahóa phân tích
653 |ađịnh tính
690 |aViện CNSH & CNTP
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/hoahocphantich/hoahocphantich_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào