Sách TK Tiếng Việt
572.8 HO-C
Sinh học tế bào
DDC 572.8
Tác giả CN Hoàng, Đức Cự
Nhan đề Sinh học tế bào
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 223tr. : Hình ảnh, bảng biểu ; 27cm.
Từ khóa tự do sinh học
Từ khóa tự do sinh học tế bào
Từ khóa tự do tế bào
Từ khóa tự do Hoàng Đức Cự
Từ khóa tự do tế bào học
Khoa Viện CNSH & CNTP
Môn học Công nghệ tế bào nâng cao-BTTN 533
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179507
0022
004874B03DB-2CC6-4355-B8BD-272291E049FD
005202308111644
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20230811164458|btdnam|c20230601165055|ddtmkhue|y20230531141855|zntpthao
082 |a572.8|bHO-C
100 |aHoàng, Đức Cự
245 |aSinh học tế bào
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2007
300 |a223tr. : |bHình ảnh, bảng biểu ; |c27cm.
653 |asinh học
653 |asinh học tế bào
653 |atế bào
653 |aHoàng Đức Cự
653 |atế bào học
690 |aViện CNSH & CNTP
692|aCông nghệ tế bào nâng cao|bBTTN 533
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/sinhhoctebao/sinhhoctebao_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào