Sách TK Tiếng Việt
720
Asem 5: Tranh cổ động Poster
DDC 720
Nhan đề Asem 5: Tranh cổ động Poster
Thông tin xuất bản H., 2004
Mô tả vật lý 116 tr. ; 25 cm
Tùng thư Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Bộ Ngoại giao - Bộ Văn hóa Thông tin
Từ khóa tự do Tranh cổ động
Từ khóa tự do Asem 5
Từ khóa tự do Poster
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200509
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176421
0022
004136FA942-5C5B-4C66-9EDF-773B499BA21B
005202211251217
008081223s2004 xxu eng
0091 0
039|y20221125121721|zdtmkhue
082 |a720
245 |aAsem 5: Tranh cổ động Poster
260 |aH., |c2004
300 |a116 tr. ; |c25 cm
490 |aNước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Bộ Ngoại giao - Bộ Văn hóa Thông tin
653 |aTranh cổ động
653 |aAsem 5
653 |aPoster
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200509
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200509 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào