Kết quả NCKH
740 TR-B
Nghiên cứu mảng đề tài chiến tranh trong tranh cổ động ứng dụng vào giảng dạy môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam. Mã số: MHN 2020 - 02.17 :
DDC 740
Tác giả CN Trần, Quốc Bình
Nhan đề Nghiên cứu mảng đề tài chiến tranh trong tranh cổ động ứng dụng vào giảng dạy môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam. Mã số: MHN 2020 - 02.17 : Báo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Trường / Trần Quốc Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 146 tr. ; A4
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Tranh cổ động
Từ khóa tự do Đề tài chiến tranh
Từ khóa tự do Lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700071
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174313
0029
004AD3C85CA-598C-4E55-8995-9A08384130D3
005202103191419
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210319001932|bdtmkhue|c20210309200236|ddtmkhue|y20210304182303|zdtmkhue
082 |a740|bTR-B
100 |aTrần, Quốc Bình
245 |aNghiên cứu mảng đề tài chiến tranh trong tranh cổ động ứng dụng vào giảng dạy môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam. Mã số: MHN 2020 - 02.17 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Trường / |cTrần Quốc Bình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a146 tr. ; |cA4
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aTranh cổ động
653 |aĐề tài chiến tranh
653 |aLịch sử mỹ thuật Việt Nam
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700071
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2020/740/tranquocbinh/tranquocbinh_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700071 Kho Kết quả NCKH 740 TR-B Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1