Sách TK Tiếng Việt
708.9597 TRI
Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004
DDC 708.9597
Nhan đề Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004
Thông tin xuất bản 2004
Mô tả vật lý 157 tr. ; 25 cm
Tùng thư Bộ Văn hóa - Thông tin
Tóm tắt Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004 do Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam tổ chức trưng bày 272 tác phẩm được tuyển chọn trong số 564 tác phẩm gửi đến tham dự.
Từ khóa tự do Triển lãm
Từ khóa tự do Mỹ thuật ứng dụng
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200444
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176369
0022
00403F79247-4BCB-471D-B3F6-FCBE5B4E0F1B
005202211230934
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20221123093428|zdtmkhue
082 |a708.9597|bTRI
245 |aTriển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004
260 |c2004
300 |a157 tr. ; |c25 cm
490 |aBộ Văn hóa - Thông tin
520 |aTriển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004 do Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam tổ chức trưng bày 272 tác phẩm được tuyển chọn trong số 564 tác phẩm gửi đến tham dự.
653 |aTriển lãm
653 |aMỹ thuật ứng dụng
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200444
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200444 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 708.9597 TRI Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào