Sách TK Ngoại Văn
647.94 DO-D
Contact :
DDC 647.94
Tác giả CN Donald, M.Davidoff
Nhan đề Contact : customer service in the hospitality and tourism industry / Donald M.Davidoff
Thông tin xuất bản U.S.A : Prentice Hall, Inc., 1994
Mô tả vật lý 264 tr. ; 25cm
Tóm tắt customer service in the hospitality and tourism industry
Từ khóa tự do tourism
Từ khóa tự do hospitality
Từ khóa tự do customer service
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101050
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142457
0023
0047E00650B-7888-47B2-9C07-95332E257B8C
005201512010838
008081223s1994 vm| vie
0091 0
039|y20151201083829|zvulemy
082 |a647.94|bDO-D
100 |aDonald, M.Davidoff
245 |aContact : |bcustomer service in the hospitality and tourism industry / |cDonald M.Davidoff
260 |aU.S.A : |bPrentice Hall, Inc., |c1994
300 |a264 tr. ; |c25cm
520 |acustomer service in the hospitality and tourism industry
653 |atourism
653 |ahospitality
653 |acustomer service
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101050
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101050 Kho Khoa Du lich 647.94 DO-D Sách Ngoại Văn 1 Hạn trả:03-07-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào