Giáo trình
345.59700711 MA-H
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam /
DDC 345.59700711
Tác giả CN Mai, Thanh Hiếu
Nhan đề Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / TS. Mai Thanh Hiếu
Thông tin xuất bản H. : Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 328 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do tố tụng
Từ khóa tự do hình sự
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do vụ án hình sự
Từ khóa tự do giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110219-98
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175064
0021
004C68FDECF-ADD3-412F-8A60-DE6ADEE2A359
005202209111054
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220911105415|ztcphuong
082 |a345.59700711|bMA-H
100 |aMai, Thanh Hiếu
245 |aGiáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / |cTS. Mai Thanh Hiếu
260 |aH. : |bHải Phòng, |c2021
300 |a328 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
653 |atố tụng
653 |ahình sự
653 |aTố tụng hình sự
653 |avụ án hình sự
653 |agiáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110219-98
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110219 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 1
2 07110220 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 2
3 07110221 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 3
4 07110222 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 4
5 07110223 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 5
6 07110224 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 6
7 07110225 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 7
8 07110226 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 8
9 07110227 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 9
10 07110228 Kho Khoa Luật 345.59700711 MA-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào