Sách TK Tiếng Việt
345.597 PH-H
Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự /
DDC 345.597
Tác giả CN Phan, Trung Hoài
Nhan đề Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự / LS. TS Phan Trung Hoài
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 704tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Luật tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Cuốn sách chứa đựng nhiều kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề luật sư trong thực tiễn xét xử và tham gia tranh tụng
Từ khóa tự do vụ án hình sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07101319-21, 07101831, 07102217
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133810
0022
004582C376D-1B20-4503-BA2C-E3EFD10F7667
005201507171546
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20150717154650|zcaophuong
082 |a345.597|bPH-H
100 |aPhan, Trung Hoài
245 |aHành nghề luật sư trong vụ án hình sự / |cLS. TS Phan Trung Hoài
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2012
300 |a704tr. ; |c24 cm
653 |aLuật hình sự
653 |aLuật sư
653 |aLuật tố tụng hình sự
653 |aCuốn sách chứa đựng nhiều kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề luật sư trong thực tiễn xét xử và tham gia tranh tụng
653 |avụ án hình sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07101319-21, 07101831, 07102217
890|a5|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07101319 Kho Khoa Luật 345.597 PH-H Sách Tiếng Việt 1
2 07101320 Kho Khoa Luật 345.597 PH-H Sách Tiếng Việt 2
3 07101321 Kho Khoa Luật 345.597 PH-H Sách Tiếng Việt 3
4 07101831 Kho Khoa Luật 345.597 PH-H Sách Tiếng Việt 4
5 07102217 Kho Khoa Luật 345.597 PH-H Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào