Khóa luận
343.67 VI-T
Pháp luật về lao động giúp việc gia đình /
DDC 343.67
Tác giả CN Viên, Thị Hoài Thương
Nhan đề Pháp luật về lao động giúp việc gia đình / Viên Thị Hoài Thương
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 93 tr ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112272
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179487
0028
0040A6129E8-A13B-4A70-BE3E-7A3E910C828C
005202305251555
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230525155532|ztcphuong
082 |a343.67|bVI-T
100 |aViên, Thị Hoài Thương
245 |aPháp luật về lao động giúp việc gia đình / |cViên Thị Hoài Thương
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2023
300 |a93 tr ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112272
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112272 Kho Khoa Luật 343.67 VI-T Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào