Khóa luận
343.67 VU-L
Pháp luật về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và thực tiễn tại thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Vũ, Thị Huệ Linh
Nhan đề Pháp luật về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và thực tiễn tại thành phố Hà Nội / Vũ Thị Huệ Linh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 64 tr ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112270
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179485
0028
004AD89184E-C07A-4307-9D24-80AA51BFCBFD
005202305251548
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230525154829|ztcphuong
082 |a343.67|bVU-L
100 |aVũ, Thị Huệ Linh
245 |aPháp luật về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và thực tiễn tại thành phố Hà Nội / |cVũ Thị Huệ Linh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2023
300 |a64 tr ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112270
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112270 Kho Khoa Luật 343.67 VU-L Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào