Khóa luận
343.67 PH-H
Pháp luật về hợp đồng ủy quyền theo bộ luật dân sự 2015 và một số bất cập trong thực tiễn áp dụng /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Thu Hiền
Nhan đề Pháp luật về hợp đồng ủy quyền theo bộ luật dân sự 2015 và một số bất cập trong thực tiễn áp dụng / Phạm Thu Hiền
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 90 tr ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112269
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179484
0028
004D87E9D6F-6A7B-4F59-90FD-D41A3676B725
005202305251542
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230525154238|ztcphuong
082 |a343.67|bPH-H
100 |aPhạm, Thu Hiền
245 |aPháp luật về hợp đồng ủy quyền theo bộ luật dân sự 2015 và một số bất cập trong thực tiễn áp dụng / |cPhạm Thu Hiền
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2023
300 |a90 tr ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112269
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112269 Kho Khoa Luật 343.67 PH-H Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào