Khóa luận
343.67 NG-T
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Phương Thanh
Nhan đề Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động / Nguyễn Phương Thanh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 58 tr ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112268
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179483
0028
004109DF4A5-B8AE-43E2-AFF4-23609370CF62
005202305251534
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230525153409|ztcphuong
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Phương Thanh
245 |aQuyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động / |cNguyễn Phương Thanh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2023
300 |a58 tr ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112268
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112268 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào