Khóa luận
343.67 NG-M
Mua bán xăng dầu trên biển khía cạnh pháp lý và thực tiễn /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Hà My
Nhan đề Mua bán xăng dầu trên biển khía cạnh pháp lý và thực tiễn / Nguyễn Hà My
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 49 tr ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112266
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179481
0028
0041AEC8ED5-882B-4BDE-9876-E9E15AD6F07F
005202305251522
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230525152250|ztcphuong
082 |a343.67|bNG-M
100 |aNguyễn, Hà My
245 |aMua bán xăng dầu trên biển khía cạnh pháp lý và thực tiễn / |cNguyễn Hà My
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2023
300 |a49 tr ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112266
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112266 Kho Khoa Luật 343.67 NG-M Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào