Khóa luận
343.67 NG-H
Pháp luật về nội quy lao động và thực tiễn thi hành tại ngân hàng TMCP hàng hải (MSB) - Chi nhánh thành phố Thái Nguyên /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Huyền
Nhan đề Pháp luật về nội quy lao động và thực tiễn thi hành tại ngân hàng TMCP hàng hải (MSB) - Chi nhánh thành phố Thái Nguyên / Nguyễn Thị Thu Huyển
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 81 tr ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112264
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179479
0028
00484AF0AC7-C818-47A9-81BE-D245301F550B
005202305251516
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230525151602|ztcphuong
082 |a343.67|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Thu Huyền
245 |aPháp luật về nội quy lao động và thực tiễn thi hành tại ngân hàng TMCP hàng hải (MSB) - Chi nhánh thành phố Thái Nguyên / |cNguyễn Thị Thu Huyển
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2023
300 |a81 tr ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112264
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112264 Kho Khoa Luật 343.67 NG-H Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào