Khóa luận
343.67 NG-T
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh thương mại tại Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Tuân
Nhan đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh thương mại tại Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội / Nguyễn Ngọc Tuân
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 98 tr ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112263
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179478
0028
004E66E47F9-601D-48B1-9196-B996C659F45F
005202305251513
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230525151317|ztcphuong
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Ngọc Tuân
245 |aPháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh thương mại tại Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội / |cNguyễn Ngọc Tuân
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2023
300 |a98 tr ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112263
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112263 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào