Sách TK Tiếng Việt
759.9597
Triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010
DDC 759.9597
Nhan đề Triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010
Thông tin xuất bản H., 2010
Mô tả vật lý 183 tr. ; 25 cm
Tùng thư Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Từ khóa tự do 2010
Từ khóa tự do Triển lãm
Từ khóa tự do Tranh cổ động
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200493
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176405
0022
00442125B13-3747-4F4F-A1A9-4E93432BB4DE
005202211241629
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20221124162909|zdtmkhue
082 |a759.9597
245 |aTriển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010
260 |aH., |c2010
300 |a183 tr. ; |c25 cm
490 |aBộ Văn hóa, thể thao và du lịch
653 |a2010
653 |aTriển lãm
653 |aTranh cổ động
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200493
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200493 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 759.9597 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào