Khóa luận
910 NG-H
Một số giải pháp Marketing nhằm tăng lượng khách quốc tế tới khách sạn Hồng Ngọc năm 2010 /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Hà
Nhan đề Một số giải pháp Marketing nhằm tăng lượng khách quốc tế tới khách sạn Hồng Ngọc năm 2010 / Nguyễn Ngọc Hà, Trần Nữ Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 112 tr. : Ảnh, bản đồ ; A4
Tùng thư Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Từ khóa tự do 2010
Từ khóa tự do Khách quốc tế
Từ khóa tự do Khách sạn Hồng Ngọc
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01600049
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129604
0028
0045A0841F2-3152-469D-B45B-AEAF832955C7
005201504240920
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20150424092041|zminhkhue
082 |a910|bNG-H
100 |aNguyễn, Ngọc Hà
245 |aMột số giải pháp Marketing nhằm tăng lượng khách quốc tế tới khách sạn Hồng Ngọc năm 2010 / |cNguyễn Ngọc Hà, Trần Nữ Ngọc Anh
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2009
300 |a112 tr. : |bẢnh, bản đồ ; |cA4
490 |aKhoa Du Lịch
650 |aMarketing
653 |a2010
653 |aKhách quốc tế
653 |aKhách sạn Hồng Ngọc
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01600049
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01600049 Kho Khóa luận 910 NG-H Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào