Sách TK Ngoại Văn
620 LE-J
AutoCAD 2010 instructor :
DDC 620
Tác giả CN Leach, James A.
Nhan đề AutoCAD 2010 instructor : A studen guide to complete coverage of autoCAD's commands and features / Leach, James A.
Thông tin xuất bản McGraw-Hill, 2010
Mô tả vật lý 1308tr.
Từ khóa tự do AutoCAD
Từ khóa tự do 2010
Từ khóa tự do Instructor
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01300423
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123499
0023
00465CA2A30-722C-4AA2-8802-49F3AD6FB42B
005201501061547
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20150106154748|zminhkhue
082 |a620|bLE-J
100 |aLeach, James A.
245 |aAutoCAD 2010 instructor : |bA studen guide to complete coverage of autoCAD's commands and features / |cLeach, James A.
260 |bMcGraw-Hill, |c2010
300 |a1308tr.
653 |aAutoCAD
653 |a2010
653 |aInstructor
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01300423
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01300423 Kho Sách TK Ngoại Văn 620 LE-J Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào