Sách TK Ngoại Văn
006.3 IS
Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls /
DDC 006.3
Tác giả CN ISO
Nhan đề Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls / ISO
Lần xuất bản 2nd Ed
Thông tin xuất bản Switzerland : ISO/IEC, 2013
Mô tả vật lý 91 p. ; A4
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do CNTT
Môn học Phát triển chính sách an toàn thông tin cho tổ chức
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179760
0023
004DC41475B-6A68-4008-B9D1-B9F5B63AA19C
005202308161445
008081223s2013 xxu eng
0091 0
039|a20230816144551|btdnam|y20230717104458|zntanguyet
082 |a006.3|bIS
100 |aISO
245 |aInformation technology — Security techniques — Code of practice for information security controls / |cISO
250 |a2nd Ed
260 |aSwitzerland : |bISO/IEC, |c2013
300 |a91 p. ; |cA4
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aCNTT
690 |aPhát triển chính sách an toàn thông tin cho tổ chức
692|aPhát triển chính sách an toàn thông tin cho tổ chức|b7E1051.22
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào