Sách TK Ngoại Văn
005.8 MI
Windows 10 User experience guidelines for Universal Windows Platform (UWP) apps /
DDC 005.8
Tác giả CN Microsoft
Nhan đề Windows 10 User experience guidelines for Universal Windows Platform (UWP) apps / Microsoft
Thông tin xuất bản Microsoft, 2015
Mô tả vật lý 378 p. ; A4
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Microsoft
Từ khóa tự do CNTT
Từ khóa tự do Window 10
Môn học Thiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179718
0023
004E0AA6864-C966-4A12-8F61-427B8B89219D
005202308161458
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|a20230816145848|btdnam|y20230704143754|zntanguyet
082 |a005.8|bMI
100 |aMicrosoft
245 |aWindows 10 User experience guidelines for Universal Windows Platform (UWP) apps / |cMicrosoft
260 |bMicrosoft, |c2015
300 |a378 p. ; |cA4
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aMicrosoft
653 |aCNTT
653 |aWindow 10
690 |aThiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động
692|aThiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động|b7E1060.22
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào