Sách TK Ngoại Văn
681.3 HO-S
Designing Mobile Interfaces /
DDC 681.3
Tác giả CN Hoober, Steven
Nhan đề Designing Mobile Interfaces / Steven Hoober
Thông tin xuất bản CA. : O'Reilly, 2012
Mô tả vật lý 584 p. ; 23 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do CNTT
Môn học Kiểm soát hệ thống
Tác giả(bs) CN Eric Berkman
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179716
0023
004295F5678-2AC8-4279-885B-7EB53E2A28A0
005202308161457
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|a20230816145755|btdnam|y20230629155533|zntanguyet
082 |a681.3|bHO-S
100 |aHoober, Steven
245 |aDesigning Mobile Interfaces / |cSteven Hoober
260 |aCA. : |bO'Reilly, |c2012
300 |a584 p. ; |c23 cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aCNTT
690 |aKiểm soát hệ thống
692|aThiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động|b7E1060.22
700 |aEric Berkman
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào