Sách TK Ngoại Văn
006.76 SE-J
Cloud Computing - Architecture and Applications /
DDC 006.76
Tác giả CN Sen, Jaydip
Nhan đề Cloud Computing - Architecture and Applications / Jaydip Sen
Thông tin xuất bản USA : INTECH d.o.o., 2017
Mô tả vật lý 144 p. ; 23 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do đám mây
Từ khóa tự do CNTT
Từ khóa tự do cloud
Môn học Phát triển ứng dụng trên nền các dịch vụ đám mây
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179707
0023
004A4080923-A002-42BE-B637-E97C670F3800
005202308161454
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|a20230816145423|btdnam|c20230816145325|dtdnam|y20230628163456|zntanguyet
082 |a006.76|bSE-J
100 |aSen, Jaydip
245 |aCloud Computing - Architecture and Applications / |cJaydip Sen
260 |aUSA : |bINTECH d.o.o., |c2017
300 |a144 p. ; |c23 cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |ađám mây
653 |aCNTT
653 |acloud
690 |aPhát triển ứng dụng trên nền các dịch vụ đám mây
692|aPhát triển ứng dụng trên nền các dịch vụ đám mây|b7E1057.22
692|aLập trình mạng|b7E1058.22
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào